Pavus Utbildning AB  
 
  Pavus Utbildning AB är ett företag som vill vara med och skapa ett bättre samhälle, mer tolerant och med större mångfald, och det gör vi genom att sprida kunskap om psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder.

Genom våra utbildningar ökar du din kompetens som professionell och det kommer också dina elever / hjälptagare / brukare / patienter / klienter tillgodo. Rättvisa är som bekant inte lika för alla, utan åt var och en vad han eller hon behöver.

Våra föreläsare är alla mycket engagerade och kunniga och håller sig väl uppdaterade i vad som händer på deras områden. Alla våra föreläsare är också praktiskt yrkesverksamma, vilket betyder att de inte tappar kontakten med verkligheten.

I vår bokutgivning, som just startat, kommer du att hitta spännande titlar inom området neuropsykiatri. Om du har synpunkter på vår verksamhet eller tips om ämnen/föreläsare du tycker att vi borde ha, kontakta oss gärna.