Autismspektrumtillstånd – Hantverket och den professionella rollen

Utbildningsdag i Stockholm, endast fem minuters promenad från Stockholms central den 29 november 2017
     
 
 
Gunilla Gerland
 

Välkommen till en utbildningsdag kl 9–16

Föreläsare: Gunilla Gerland

Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området:

1.


Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen?

2.

Koppla förståelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa?

Kunskapen om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för individen ger dig möjlighet att anpassa tillvaron för de personer du möter. Under utbildningsdagen får du både en mängd praktiska exempel som är lätta att förstå och känna igen och praktiska tips om hur du kan arbeta.

Ur innehållet: Vilka verktyg behöver vi? Hur kan vi utveckla vår professionalitet? Vilken betydelse får symtomen för vårt sätt att arbeta? Hur kan vi hantera problemskapande situationer?

Utbildningsdagen vänder sig till alla som möter människor med autismspektrumtillstånd i sitt arbete, exempelvis personal inom förskola, skola, LSS-verksamheter och annan omsorg, psykiatri med mera. Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att handleda personal som arbetar med autism och har skrivit flera fackböcker på området.

I priset ingår kaffe med smörgås på förmiddagen, samt kaffe med bulle på eftermiddagen. Lunch ingår inte.

  Praktisk information

Tid 09:00 – 16:00 den 29 november.

Plats Bolinders konferens, Stockholm, endast fem minuters promenad från Stockholms central.

Avgift 1580 kr ex moms, anmäl före 2017-10-15 och få rabatt med 200 kr, dvs 1380 kr ex moms. (Priser inkl moms 1975 kr respektive 1725 kr med anmäla-tidigt-rabatt). kr exkl moms (1975 kr inkl moms). För- och eftermiddagskaffe med tilltugg ingår. Lunch ingår ej.

Anmälan skriftligt till Pavus Utbildning per epost. anmalan@pavus.se. Ange fullständiga uppgifter (dvs namn på deltagare, epostadress för bekräftelse och fullständig postadress för faktura (inkl eventuellt referensnummer) samt telefonnummer ifall vi skulle behöva kontakta dig).
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person).


Anmäl gärna i god tid då det händer att våra föreläsningar blir fullbokade. Anmälan senast 17-11-21.

OBS! Lämna fullständiga uppgifter!
       
Pavus Utbildning AB

anmalan@pavus.se