Barn som plötsligt får tvång, ångest och tics: PANS och PANDAS

Utbildningsdag i Solna den 24 oktober 2017
     
 
 
Gunilla Gerland
 

Välkommen till en föreläsning om de nya neuropsykiatriska diagnoserna PANS/PANDAS

Föreläsare: Gunilla Gerland

PANS och PANDAS är två okända neuropsykiatriska diagnoser. De misstas ofta för andra tillstånd, som autism, adhd, Tourettes syndrom eller psykossjukdom, men är viktiga att känna till då de kan behandlas.

I denna föreläsning för du lära dig hur du känner igen tillståndet, vad vi vet om orsakerna, vilken behandling som finns och hur det överlappar med andra diagnoser.

PANS: Pediatric Acute onset Neuropsychiatruc syndrome

PANDAS: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococci.


 

Föreläsningen vänder sig till alla som möter människor med autismspektrumtillstånd i sitt arbete, exempelvis personal inom förskola, skola, LSS-verksamheter och annan omsorg, BUP och annan psykiatri med mera.

Om föreläsaren:
Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att arbeta tvärfackligt med autismspektrumtillstånd, i konsultation och handledning. Gunilla har skrivit flera böcker i ämnet autism. De senaste är Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen (2014), Hjälpmedelsboken – psykiska funktionsnedsättningar (2011) och Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet (2014). Gunilla är också ordförande i Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation som organiserar föräldrar till barn med PANS och PANDAS.

 

  Praktisk information

Tid 14:00-17:00 den 24 oktober.

Plats Folkets hus, Skytteholmsvägen, Solna.

Avgift 560 kr exkl moms (700 kr inkl moms). Kaffe/te i pausen ingår.

Anmäl före 2017-09-01 få 50 kr rabatt på priset.

Anmälan skriftligt till Pavus Utbildning per epost. anmalan@pavus.se. Ange fullständiga uppgifter (dvs namn på deltagare, epostadress för bekräftelse och fullständig postadress för faktura (inkl eventuellt referensnummer) samt telefonnummer ifall vi skulle behöva kontakta dig).
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person).


Anmäl gärna i god tid då det händer att våra föreläsningar blir fullbokade. Anmälan senast en vecka före föreläsningen..

OBS! Lämna fullständiga uppgifter!
       
Pavus Utbildning AB

anmalan@pavus.se