Autismspektrumtillstånd: Hur kan vi förstå och anpassa?

Utbildningsdag i Solna den 28 september 2017
     
 
 
Gunilla Gerland
 

Välkommen till en föreläsning om autismspektrumtillstånd

Föreläsare: Gunilla Gerland

Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området:

1.


Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen?

2.

Koppla förståelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa?

 

Föreläsningen vänder sig till alla som möter människor med autismspektrumtillstånd i sitt arbete, exempelvis personal inom förskola, skola, LSS-verksamheter och annan omsorg, psykiatri med mera.

Om föreläsaren:
Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att arbeta tvärfackligt med autismspektrumtillstånd, i konsultation och handledning. Gunilla har skrivit flera böcker i ämnet autism. De senaste är Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen (2014), Hjälpmedelsboken – psykiska funktionsnedsättningar (2011) och Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet (2014). Gunilla är också ordförande i Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation som organiserar föräldrar till barn med PANS och PANDAS.

 

  Praktisk information

Tid 14:00–17:00 den 28 september.

Plats Folkets hus, Skytteholmsvägen, Solna.

Avgift 560 kr exkl moms (700 kr inkl moms). Kaffe/te i pausen ingår.

Anmäl före 2017-08-01 få 50 kr rabatt på priset.

Anmälan skriftligt till Pavus Utbildning per epost. anmalan@pavus.se. Ange fullständiga uppgifter (dvs namn på deltagare, epostadress för bekräftelse och fullständig postadress för faktura (inkl eventuellt referensnummer) samt telefonnummer ifall vi skulle behöva kontakta dig).
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person).


Anmäl gärna i god tid då det händer att våra föreläsningar blir fullbokade. Anmälan senast en vecka före föreläsningen..

OBS! Lämna fullständiga uppgifter!
       
Pavus Utbildning AB

anmalan@pavus.se